Upprättande av säkerhet bortom VPN-tunnlar:

Förmodligen är det bästa sättet att förhindra vpn-tunnel data från att fångas upp via Internet inte att använda Internet alls. Men för de flesta organisationer som helt enkelt inte är genomförbart. Internet har blivit bindväv mellan företag webbplatser och är en nödvändighet för att överföra e-post, datafiler, och även webbtrafik.

Företag kan dock fortfarande säkra sin datakommunikation och kryptera kritiska data utan risk för avlyssning med hjälp av SD-WAN-teknik. Ett programvarudefinierat wide area network kan användas för att skapa anslutningssekretess mellan webbplatser. SD-WANs frambringar begrepp som VLAN (Virtual Local Area Networks) som kan kommunicera över en SD-WAN-plattform för att upprätta säkra anslutningar. Dessutom kan SD-WANs införliva en fullständig säkerhetsstack, vilket innebär att all trafik undersöks för skadlig kod, intrångsförsök och annan skadlig aktivitet. SD-WANs visar sig också lättare att hantera än flera VPN-klienter och servrar och erbjuda flexibiliteten att anpassa sig till förändrade affärsbehov.